Naturalnie w Równowadze > Irina Feygina

Irina Feygina

Jestem psychologiem społecznym, który stosuje nauki behawioralne do opracowywania i oceny polityki i programów w zakresie efektywności energetycznej, wdrażania czystych technologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz oceny i adaptacji do zmian klimatu, a także komunikacji i informacji o klimacie. Korzystam również z metod facylitacji i zachowań organizacyjnych, aby wspierać organizacje zajmujące się klimatem i czystą energią, opracowywać narzędzia dla praktyków zajmujących się ochroną środowiska oraz wspierać jednostki i zespoły w obliczu wyzwań, wzrostu i przemian.

Pełniłam funkcję dyrektora ds. nauk behawioralnych i oceny w Climate Central, byłam stypendystką w zespole nauk społecznych i behawioralnych w Białym Domu oraz stypendystką Kongresu AAAS/APA w Senacie USA. Ukończyłam doktorat na New York University i pracę po doktorską na Rutgers University. Lubię lasy, zbiorniki wodne i góry, zmiany polityczne na dużą skalę, dobrze zaaranżowane konflikty, przekształcanie swojego miejsca zamieszkania w projekt artystyczny i bycie we wspólnocie.

Artykuły