Naturally Balanced > Katarzyna Simonienko

Katarzyna Simonienko

Z zawodu jestem lekarzem psychiatrą. Pracę doktorską obroniłam z zakresu wpływu substancji psychoaktywnych na mózg, łącząc zainteresowanie etnobotaniką i zdrowiem psychicznym. Przez kilkanaście lat pracowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, zajmowałam się też pracą naukową i dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na Wydziale Prawa UwB i fitoterapią w psychiatrii na WSTH w Podkowie Leśnej. Obecnie pracuję w białostockim centrum terapii Allenort.

Jestem certyfikowaną przewodniczką kąpieli leśnych, przewodniczką Białowieskiego Parku Narodowego,  założycielką Centrum Terapii Lasem i autorką książek dotyczących kąpieli leśnych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych, bezsenności, wypalenia zawodowego, PTSD, zaburzeń z zakresu ekopsychiatrii (lęk klimatyczny,depresja klimatyczna, wypalenie aktywizmem).

Artykuły