Naturally Balanced > dr hab. n. med. Sławomir Murawiec dr n. med. Katarzyna Simonienko

dr hab. n. med. Sławomir Murawiec dr n. med. Katarzyna Simonienko

dr n. med. Katarzyna Simonienko – Z zawodu jest lekarzem psychiatrą. Pracę doktorską obroniła z zakresu wpływu substancji psychoaktywnych na mózg, łącząc zainteresowanie etnobotaniką i zdrowiem psychicznym. Przez kilkanaście lat pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, zajmowała się też pracą naukową i dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na Wydziale Prawa UwB i fitoterapią w psychiatrii na WSTH w Podkowie Leśnej. Obecnie pracuje w białostockim centrumterapii – Allenort. Jest certyfikowaną przewodniczką kąpieli leśnych, przewodniczką Białowieskiego Parku Narodowego,  założycielką Centrum Terapii Lasem i autorką książek dotyczących kąpieli leśnych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych, bezsenności, wypalenia zawodowego, PTSD, zaburzeń z zakresu ekopsychiatrii (lęk klimatyczny, depresja klimatyczna, wypalenie aktywizmem).

dr hab. n. med. Sławomir Murawiec – Lekarz specjalista psychiatra i psychoterapeuta z ponad 20-to letnim doświadczeniem. Ponad 15 lat pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilku lat pracuje w praktyce prywatnej. Autor wielu prac naukowych i popularno- naukowych, opartych na najnowszych
doniesieniach i wiedzy łączącej wymiar biologiczny i psychologiczny leczenia zaburzeń
psychicznych. Współautor i redaktor kilku książek, między innymi: „Od neurobiologii do psychoterapii”,„
Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej”.
Wraz z Piotrem Tryjanowskim opublikował książkę „Ornitologia terapeutyczna”
Jako ekspert, a także jako Rzecznik Prasowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
wypowiada się w mediach na tematy związane z problemami dotyczącymi zdrowia
psychicznego i ich leczenia. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Psychiatria Spersonalizowana” oraz członek
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Laureat nagrody „Złota Synapsa” przyznanej w 2018 w kategorii „Zasłużony dla
Psychiatrii”.

Artykuły