Naturally Balanced > Sławomir Murawiec

Sławomir Murawiec

Jestem lekarzem i specjalistą psychiatri i psychoterapeutąz ponad 20-to letnim doświadczeniem.

Ponad 15 lat pracowałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilku lat pracuję w praktyce prywatnej.
Jestem autorem wielu prac naukowych i popularno- naukowych, opartych na najnowszych doniesieniach i wiedzy łączącej wymiar biologiczny i psychologiczny leczenia zaburzeń psychicznych.

Ponadto jestem współautorem i redaktorem kilku książek, między innymi: „Od neurobiologii do psychoterapii”, „Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej”. Wraz z Piotrem Tryjanowskim opublikowałem książkę „Ornitologia terapeutyczna”. Jako ekspert, a także jako Rzecznik Prasowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wypowiadam się w mediach na tematy związane z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego i ich leczenia.

Jestem Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria Spersonalizowana” oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

A także laureatem nagrody „Złota Synapsa” przyznanej w 2018 w kategorii „Zasłużony dla Psychiatrii”.

Artykuły