Naturally Balanced > Sławomir Murawiec

Sławomir Murawiec

Lekarz specjalista psychiatra i psychoterapeuta z ponad 20-to letnim doświadczeniem.

Ponad 15 lat pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilkublat pracuje w praktyce prywatnej.
Autor wielu prac naukowych i popularno- naukowych, opartych na najnowszych doniesieniach i wiedzy łączącej wymiar biologiczny i psychologiczny leczenia zaburzeń psychicznych.

Współautor i redaktor kilku książek, między innymi: „Od neurobiologii do psychoterapii”, „Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej”. Wraz z Piotrem Tryjanowskim opublikował książkę „Ornitologia terapeutyczna”. Jako ekspert, a także jako Rzecznik Prasowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wypowiada się w mediach na tematy związane z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego i ich leczenia.

Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Psychiatria Spersonalizowana” oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Laureat nagrody „Złota Synapsa” przyznanej w 2018 w kategorii „Zasłużony dla Psychiatrii”.

Artykuły