Naturalnie w Równowadze > Dla Biznesu > ESG – czym jest i jak zmienia biznes? 

ESG – czym jest i jak zmienia biznes? 

Opublikowano: 09/07/2024
Naturalnie w Równowadze

W redakcję Naturalnie w Równowadze zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2024

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, przedsiębiorstwa muszą zwracać uwagę nie tylko na zyski finansowe, ale także na swój wpływ na środowisko, społeczeństwo i strukturę zarządzania. ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to zestaw kryteriów oceny, które pomagają firmom działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Przyjęcie zasad ESG staje się coraz bardziej popularne, wpływając na sposób funkcjonowania firm na wielu poziomach. Firmy stosujące ESG zwiększają swoją transparentność, minimalizują ryzyko i przyciągają inwestorów, co prowadzi do długoterminowego wzrostu wartości.  

Spis treści:

  1. Co dokładnie oznacza ESG
  2. Jak ESG zmienia krajobraz biznesowy
  3. Czy ESG jest obowiązkowe
  4. Podsumowanie

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Co dokładnie oznacza ESG?

ESG oznacza Environmental, Social, and Governance. Jest to zestaw kryteriów oceny, które firmy stosują do mierzenia i raportowania swoich działań w trzech kluczowych obszarach: 

  1. Environmental (Środowisko) – ta kategoria ocenia, jak firma wpływa na środowisko naturalne. Obejmuje to takie aspekty jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Firmy przestrzegające standardów środowiskowych starają się minimalizować negatywny wpływ na planetę poprzez zrównoważone praktyki. 
  2. Social (Społeczny) – ten aspekt skupia się na relacjach firmy z pracownikami, klientami, dostawcami oraz społecznościami, w których działa. Ważne kwestie to prawa człowieka, warunki pracy, różnorodność i inkluzja, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność korporacyjna. Firmy dbające o aspekt społeczny budują zaufanie i lojalność wśród interesariuszy. 
  3. Governance (Ład Korporacyjny) – ład korporacyjny dotyczy struktur zarządzania i procesów decyzyjnych w firmie. Obejmuje to praktyki związane z transparentnością, etyką, składem rady nadzorczej, wynagrodzeniami kierownictwa, audytami oraz zgodnością z przepisami prawnymi i regulacjami. Dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego pomagają firmom unikać skandali i ryzyka prawnego, a także wzmacniają zaufanie inwestorów. 

ESG to narzędzie, które pomaga firmom zarządzać ryzykiem, budować zaufanie wśród interesariuszy i osiągać długoterminowy sukces poprzez odpowiedzialne i zrównoważone praktyki biznesowe. 

Wybrane dla Ciebie: 💚 Kursy dla miłośników natury, terapeutów i edukatorów 💚

Jak ESG zmienia krajobraz biznesowy

Wdrożenie zasad ESG zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstw na wielu poziomach:

Zwiększenie transparentności i zaufania

Firmy, które przyjmują zasady ESG, zobowiązują się do większej przejrzystości w swoich działaniach. Regularne raportowanie wyników ESG buduje zaufanie wśród inwestorów, klientów i partnerów biznesowych. Dzięki temu, firmy mogą lepiej komunikować swoje osiągnięcia i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. 

Redukcja ryzyka

Analiza i zarządzanie ryzykiem związanym z kryteriami ESG pozwala firmom na lepsze przygotowanie się na przyszłe wyzwania. Przykładowo, przedsiębiorstwa inwestujące w technologie ograniczające emisję CO2 mogą uniknąć wysokich kosztów związanych z regulacjami środowiskowymi. Podobnie, dbanie o dobre warunki pracy i relacje z pracownikami minimalizuje ryzyko strajków i innych zakłóceń. 

Wzrost Wartości Firmy

Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na praktyki ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Firmy z wysokimi wynikami ESG są postrzegane jako bardziej przyszłościowe i stabilne, co może przyciągnąć kapitał i podnieść wartość akcji. Ponadto, klienci są bardziej skłonni wspierać marki, które dbają o środowisko i społeczeństwo, co może przełożyć się na większe przychody. 

Innowacje i efektywność operacyjna

Zasady ESG często inspirują firmy do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić ich efektywność operacyjną. Przykładem mogą być inwestycje w technologie czystej energii, które nie tylko redukują ślad węglowy firmy, ale również obniżają koszty operacyjne. 

Czy ESG jest obowiązkowe?

ESG nie jest jeszcze obowiązkowe we wszystkich krajach, ale rośnie liczba regulacji i wymagań dotyczących raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), od 1 stycznia 2024 roku firmy muszą prowadzić bardziej szczegółowe raportowanie niefinansowe dotyczące zrównoważonego rozwoju niż wcześniej. Nowe wymagania stopniowo obejmą także średnie i mniejsze spółki notowane na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że niektóre firmy coraz częściej wdrażają praktyki ESG dobrowolnie, aby spełniać oczekiwania inwestorów, konsumentów i innych interesariuszy.

Może Cię zainteresować: Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu

Podsumowanie

Podsumowując, ESG to kluczowy element współczesnego biznesu, który promuje odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Dzięki ESG firmy mogą wzmocnić swoją markę, przyciągać talenty i budować lojalność klientów. Chociaż obowiązek raportowania ESG jest wprowadzany stopniowo, już teraz warto się do niego przygotować, aby optymalnie wykorzystać nowe regulacje i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Wdrożenie zasad ESG nie tylko pomaga firmom spełniać wymogi prawne, ale również pozytywnie wpływa na ich długoterminową stabilność i zrównoważony rozwój. W obliczu rosnącej świadomości społecznej i regulacji prawnych, ESG staje się nieodzownym elementem strategii biznesowej. 

Naturalnie w Równowadze

W redakcję Naturalnie w Równowadze zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.