Naturalnie w Równowadze > Edukacja i ekologia > Permakultura – sposób na produkcję żywności w obszarach miejskich

Permakultura – sposób na produkcję żywności w obszarach miejskich

Opublikowano: 07/07/2022
Antonio Scotti

Od czasu swojego początkowego szkolenia przeprowadziłem ponad 40 kursów wprowadzających, kilka CDP i przemówiłem przez państwo hiszpańskie. Od 2009 roku jestem częścią wydziału kursu GEDSiS w zakresie projektowania systemów zintegrowanych dla zrównoważonego rozwoju on-line.

Byłem współzałożycielem kilku inicjatyw w ciągu tych lat. Byłem promotorem pierwszych kroków w hiszpańskiej sieci Miast Przemiany, a także współzałożycielem pierwszego Transition Hub w Barcelonie. Ostatnio byłem współzałożycielem Akademii Permakultury Iberyjskiej i kolektyw Permakultura dla uchodźców.

Napisałem przedmowę do hiszpańskiego wydania książki Davida Holmgrena „Permakultura: Zasady i ścieżki poza zrównoważonym rozwojem” i opublikowałem kilka artykułów na temat permakultury w magazynie Ecohabitar.

Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2022

Produkcja żywności ma zasadnicze znaczenie dla człowieka. Żywność jest głównym źródłem energii, od czasów pierwotnych przeszliśmy od zbieractwa i myślistwa, czyli bezpośredniego pozyskiwania tego, co oferuje nam natura, do produkcji żywności w formie ogrodnictwa, a później rolnictwa i hodowli, co trwa do dziś.

Tradycyjnie, w epoce przedindustrialnej, żywność produkowano tuż poza murami miast, w ogrodach i na polach, które znajdowały się w stosunkowo niewielkiej odległości od miejsca, w którym ją spożywano. Pola te były dostępne pieszo, wozem lub furmanką. Ludzie byli bardziej bezpośrednio związani z tym, co jedli, i ogólnie rzecz biorąc, żywność była zdrowa, ponieważ do jej produkcji nie używano sztucznych substancji chemicznych, nie było też żadnych poważnych negatywnych oddziaływań na ekosystem.

Spis treści:

 1. Niezrównoważony rozwój przemysłu spożywczego
 2. Zmiana wzorca
 3. Korzyści z uprawy żywności w miastach

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Niezrównoważony rozwój przemysłu spożywczego

Uprzemysłowienie i globalizacja handlu zmieniły to w ciągu ubiegłych 100 lat i często żywność, która trafia na nasze stoły została wyprodukowana tysiące kilometrów stąd (tzw. food miles). Biorąc pod uwagę fakt, że rolnictwo i hodowla zwierząt są jednymi z podstawowych gałęzi przemysłu i są odpowiedzialne za około 31% emisji gazów cieplarnianych, ich negatywny wpływ jest ogromny.

Wpływ ten nie ogranicza się do emisji, ale dotyczy wielu innych obszarów, takich jak: bioróżnorodność, zanieczyszczenie ekosystemów lądowych i wodnych, masowe wydobycie wód gruntowych, wylesianie i przesiedlanie lokalnej ludności, erozja gleby, produkcja ogromnych ilości toksycznych odpadów (uwalniających metan, gaz cieplarniany, który ma 28-krotnie większe oddziaływaniu niż CO2) itd.

Agrobiznes, czyli uprzemysłowione rolnictwo, umożliwia, między innymi, produkcję dużych ilości żywności i wyżywienie rosnącej populacji światowej, ale czyni to w wysoce nieefektywny sposób. Dzięki szerokiemu dostępowi do tanich paliw kopalnych, wyprodukowanie jednej kalorii żywności wymaga od 10 do 12 kalorii energii.

Wybrane dla Ciebie: Nasze kursy online

Zmiana wzorca

Permakultura od samego początku koncentruje się na zmianie tego podejścia. Zaproponowano tu inny system produkcji żywności, oparty na bylinach (drzewach i krzewach oraz wieloletnich roślinach zielonych), a nie na roślinach jednorocznych (zboża i jednoroczne trawy/warzywa). Gdy tylko byliny się przyjmą, można znacznie ograniczyć wykorzystanie maszyn rolniczych, dzięki ograniczeniu lub wyeliminowaniu konieczności uprawy ziemi oraz uniknąć stosowania nawozów sztucznych. Inne korzyści to dostosowanie upraw do strefy klimatycznej i produkowanie tylko tego, co może być uprawiane lokalnie w danym sezonie, zamiast importowania np. pomidorów zimą z innych części świata, gdzie jest cieplej.

Permakultura skupia się również na pracy na małą, a nie na dużą skalę, co dodatkowo przyczynia się do ograniczenia stosowania (ciężkich) maszyn, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zagęszczania gleby.

Aby wprowadzić te wszystkie kroki w życie i drastycznie ograniczyć negatywny wpływ sektora rolniczego, jednym z czynników, które umożliwia permakultura, jest ponowne zlokalizowanie produkcji żywności (lub działalności produkcyjnej w tym zakresie) w pobliżu miejsca jej konsumpcji, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby osób zaangażowanych w tę kluczową i niedocenianą działalność (obecnie w większości krajów uprzemysłowionych tylko około 2% czynnej zawodowo siły roboczej zajmuje się rolnictwem). Oznacza to, że do pewnego stopnia żywność ta powinna być produkowana także na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich i aby było to możliwe, konieczne będzie znalezienie lub stworzenie odpowiedniej przestrzeni dla niej.

Korzyści z uprawy żywności w miastach

Produkcja żywności w miastach ma wiele innych, poza oczywistymi, korzyści:

 • upodmiotowienie dzięki produkcji własnej żywności. Zdobycie podstawowych umiejętności samodzielnej produkcji żywności jest podstawą odporności osobistej i społecznej.
 • obfitość produkcji: produkcja w mieście (jeśli produkcja odbywa się już na przedmieściach, może oznaczać posiadanie nadwyżki, którą można wymieniać)
 • pozytywny wpływ na zdrowie/psychikę ogrodników dzięki kontaktowi z glebą i roślinami
 • zdobywanie i spożywanie świeżej, świeżo zebranej żywności
 • zmniejszenie zapotrzebowania na przechowywanie w lodówce: oznacza to mniejsze lodówki i mniejsze zużycie energii i materiałów
 • produkcja przetworów z nadwyżek
 • większa wydajność upraw: ogrodnik może częściej obserwować rośliny i sprawdzać, czy nie brakuje im wody, czy nie ma problemów ze szkodnikami i chorobami. Udowodniono, że produkcja na bardzo małą skalę jest znacznie bardziej wydajna.
 • lepsze wykorzystanie przestrzeni: wykorzystanie przestrzeni poziomej i pionowej (ściany). Wykorzystanie i regeneracja obszarów zdegradowanych.
 • przestrzeń wielofunkcyjna: jeśli istnieje roślinność, lepiej, aby była ona także wydajna. Często tereny uprawne mogą być zintegrowane z przestrzenią społeczną i przestrzenią do zabawy
 • tworzenie sieci sąsiedzkich/ socjalizacja
 • lokalna adaptacja roślin spożywczych do miejskiego klimatu i tworzenie lokalnych banków nasion
 • możliwość pozbycia się dużej ilości miejskich odpadów organicznych, np. poprzez produkcję kompostu, który można wykorzystać jako nawóz zarówno w doniczkach, jak i na działce.
 • może obejmować produkcję mięsa i jaj (kury/króliki) oraz ryb (akwaponika). W niektórych miejscach (o ile pozwalają na to przepisy) można hodować większe zwierzęta.
 • może przyczynić się do zmniejszenia „wysp ciepła”, czyli powszechnego zjawiska występującego na obszarach miejskich, z tego względu, że budynki uszczelnione są materiałami odbijającymi promieniowanie podczerwone, co sprawia, że temperatura na obszarach zabudowanych i utwardzonych jest o kilka stopni wyższa.
 • sprawić, by miasta znów stały się produktywnymi miejscami.

Jak więc widać, produkcja żywności w mieście przynosi wiele korzyści. Właśnie takie rezultaty można uzyskać, stosując świadome projektowanie ekologiczne.

W języku zasad projektowania permakulturowego powiedzielibyśmy, że podejście to ma wiele funkcji lub że funkcje te są skumulowane. Permakultura jest również pomocna w wychwytywaniu i magazynowaniu energii (słonecznej) w roślinach i glebie. Pozwala na wykorzystanie szczególnych mikroklimatów, takich jak miejsca zacienione i słoneczne, na uprawę roślin spożywczych (ale nie tylko), które mają specyficzne potrzeby w zakresie cienia i wilgoci. Pozwala na intensywną produkcję na małą skalę, wykorzystując zarówno przestrzenie poziome, jak i pionowe, których miasta mają pod dostatkiem, i wreszcie na integrację, a nie segregację produkcji żywności wszędzie tam, gdzie jest dostęp do wody, słońca, przestrzeni i ludzi (których miasta mają pod dostatkiem).

Sprawdź także: Projektowanie rozwiązań dla zmieniającego się świata

Źródła:

 1. https://www.gdrc.org/uem/footprints/food-miles.html
 2. https://news.un.org/en/story/2021/11/1105172
 3. https://www.factcheck.org/2018/09/how-potent-is-methane/
 4. https://sustainableamerica.org/blog/how-to-make-the-food-system-more-energy-efficient/
 5. https://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/10-calories-in-1-calorie-out-the-energy-we-spend-on-food/
 6. https://data.worldbank.org/indicator/sL.AGr.empL.Zs
 7. Holmgren, D., Permaculture: Principles & Pathways beyond Sustainability, 2002, HDS
Antonio Scotti

Od czasu swojego początkowego szkolenia przeprowadziłem ponad 40 kursów wprowadzających, kilka CDP i przemówiłem przez państwo hiszpańskie. Od 2009 roku jestem częścią wydziału kursu GEDSiS w zakresie projektowania systemów zintegrowanych dla zrównoważonego rozwoju on-line.

Byłem współzałożycielem kilku inicjatyw w ciągu tych lat. Byłem promotorem pierwszych kroków w hiszpańskiej sieci Miast Przemiany, a także współzałożycielem pierwszego Transition Hub w Barcelonie. Ostatnio byłem współzałożycielem Akademii Permakultury Iberyjskiej i kolektyw Permakultura dla uchodźców.

Napisałem przedmowę do hiszpańskiego wydania książki Davida Holmgrena „Permakultura: Zasady i ścieżki poza zrównoważonym rozwojem” i opublikowałem kilka artykułów na temat permakultury w magazynie Ecohabitar.