Naturally Balanced > Edukacja i ekologia > Recycling baterii – co z niego powstaje?

Recycling baterii – co z niego powstaje?

Opublikowano: 17/02/2022
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2022

Recycling zużytych baterii i akumulatorów to jeden z procesów, o których wiele się mówi, jednak niewiele osób wie, na czym dokładnie polegają i dlaczego mają aż tak istotne znaczenie dla ekosystemu. Co znajduje się w bateriach, dlaczego należy je wyrzucać w wyznaczonych do tego miejscach oraz co powstaje na skutek recyclingu? Tego dowiesz się z naszego najnowszego artykułu. Zaczynajmy!

Spis treści:

  1. Dlaczego zużyte baterie stanowią odpady niebezpieczne?
  2. Jak przebiega proces recyclingu baterii?
  3. Co uzyskuje się poprzez recycling baterii?
  4. Recycling baterii – jak można pomóc planecie?

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty.

Dlaczego zużyte baterie stanowią odpady niebezpieczne?

Baterie z jednej stanowią dobrodziejstwo, umożliwiając nam korzystanie z wszelkiej maści urządzeń w dowolnym miejscu. Z drugiej strony, zawierają szereg pierwiastków i ich związków, które zatruwają gleby i wody gruntowe. Według szacunków tona zużytych baterii zawiera średnio 270 kg dwutlenku manganu, 210 kg żelaza, 160 kg cynku oraz 60 kg grafitu. W składzie baterii znajdziemy również chlorek amonowy, miedź, wodorotlenek potasu, rtęć, nikiel, lit i kadm. Kiedy baterie trafiają do odpadów komunalnych, prowadzi to do podwyższonej zawartości metali ciężkich w ściekach składowiskowych, jak również kompostach czy popiołach. Innymi słowy – zużyte baterie pod żadnym pozorem nie powinny trafiać na standardowe składowiska odpadów.

Może Cię zainteresować: Nasze kursy online

Jak przebiega proces recyclingu baterii?

Na mocy ustawy o bateriach i akumulatorach, producenci wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory mają obowiązek zawierania umów z podmiotami, które je zbierają i przetwarzają. Jak wygląda taki proces? W zależności od rodzaju odpadów, stosuje się:

  • procesy mechaniczne (separacyjne) – polegają na rozdrobnieniu i rozdzieleniu masy zużytych baterii,
  • procesy hydrometalurgiczne – po obróbce mechanicznej odpadów bateryjnych następuje ich ługowanie, a następnie szereg procesów fizykochemicznych,
  • procesy termiczne – pozwalają odzyskać materiały poprzez wytopienie metali w specjalnych piecach.

Aby zastosować powyższe metody recyclingu, najpierw stosuje się techniki wstępne, takie jak zbiórka baterii oraz ich segregacja. W Polsce stosuje się głównie segregację ręczną, podczas gdy w krajach zachodnich praktykowane są coraz częściej bardziej zaawansowane metody (np. czujniki składu chemicznego).

Może Cię zainteresować: Ropa naftowa a środowisko

Co uzyskuje się poprzez recycling baterii?

Szacuje się, że aż 80% używanych w Polsce baterii to produkty jednorazowe, a zaledwie 20% to akumulatory, nadające się do wielokrotnego zastosowania. Doskonale obrazuje tą skalę problemu, z którym trzeba się zmierzyć. Pozytywnym aspektem jest z kolei to, że przedsiębiorstwa, zajmujące się recyclingiem baterii mają możliwość odzyskania aż 99% ich składników. Odzyskane z baterii i akumulatorów: papier, plastik, żelazo oraz metale nieżelazne, z powodzeniem mogą być powtórnie wykorzystane w procesach produkcyjnych rozmaitych dóbr. Co najważniejsze – nie trafiają do wody i gleby, z których na co dzień korzystamy. Jak szacuje dr inż. Weronika Urbańska, jedna mała bateria stosowana w zegarkach jest w stanie zanieczyścić aż 400 litrów wody lub 1m3 gleby!

Recycling baterii – jak można pomóc planecie?

Co można zrobić, aby ograniczyć skażenie środowiska znajdującymi się w bateriach metalami ciężkimi? Przede wszystkim, w miarę możliwości technicznych ograniczyć używanie jednorazowych baterii na rzecz akumulatorów wielokrotnego użytku. Po drugie, nie wyrzucać zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi śmieciami, a zamiast tego – zostawiać je w przygotowanych do tego punktach odbioru (np. w sklepach, szkołach, urzędach). Sprzęty o większych gabarytach, np. akumulator samochodowy, powinny być natomiast dostarczane do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczytaj również: Jak smog wpływa na nasze życie

Źródła:

  1. Korkozowicz M., 2010, Co dalej z recyklingiem baterii?, Odpady i Środowisko, nr 5, 63-65.
  2. Nowacki M., Mroziński A., Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce, Inż. Ap. Chem. 2012, 51, 5, 239-241.
  3. https://www.recykling-karat.pl/oferta/recykling-baterii/, dostęp: 09.11.2021.

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/recykling-baterii-koniecznosc-czy-przykry-obowiazek-11821.html, dostęp: 09.11.2021.

Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.