Naturally Balanced > Edukacja i ekologia > Ropa naftowa a środowisko

Ropa naftowa a środowisko

Opublikowano: 02/11/2021
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2021

Ropa naftowa bez wątpienia stanowi jeden z najważniejszych surowców wykorzystywanych w globalnej gospodarce. Stosowana jest w energetyce jako nieodnawialne źródło energii oraz jako baza dla produkcji benzyny, nafty, parafiny czy tworzyw sztucznych. Trudno wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie świata bez „czarnego złota”, jak określana bywa ropa naftowa. Z drugiej strony, jej poszukiwanie, wydobywanie czy transportowanie, może nieść za sobą bardzo negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

Spis treści:

  1. Wydobycie ropy naftowej – skala zjawiska
  2. Ropa naftowa i jej wpływ na środowisko naturalne
  3. Jak rozwiązać problemy związane z wydobyciem ropy naftowej?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Wydobycie ropy naftowej – skala zjawiska

Ropa naftowa to ciekła kopalina, składająca się w ok. 85% z węgla i ok. 12-13% z wodoru, jak również siarki, azotu, tlenu, metali i soli. Na ogół wydobywana jest przez odwierty razem z gazem ziemnym. Następnie, poddaje się ją procesowi rafinacji, aby móc ją wykorzystać do przeróbki na produkty petrochemiczne i naftowe. Według danych na 2019 rok, światowe zasoby ropy naftowej wynoszą 244 mld ton, a jej roczna produkcja to ponad 4,5 mld ton. Kraje, które generują największe wydobycie tego surowca to Arabia Saudyjska, Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak oraz Kuwejt. Znaczenie ropy naftowej dla światowej gospodarki jest niepodważalne, jednak z drugiej strony, coraz częściej wskazuje się na problemy związane ze skażeniem środowiska.

Wybrane dla Ciebie: Nasze kursy online

Ropa naftowa i jej wpływ na środowisko naturalne

Przemysł związany z zaopatrzeniem w ropę naftową obejmuje wydobycie, przetwarzanie i uszlachetnianie, magazynowanie, transport oraz dystrybucję ropy naftowej lub jej produktów. To również obsługa służącej tym działaniom infrastruktury – kopalni, rafinerii, rurociągów, magazynów, stacji paliw czy cystern. Tak szeroko rozwinięta dziedzina przemysłu przyczynia się emisji zanieczyszczeń do środowiska (szczególnie na terenach wydobycia ropy), jak również nadmiernej emisji dwutlenku węgla czy niebezpiecznych wycieków ropy i zatruć wód gruntowych (np. w ekosystemie Delty Nigru). Szczególny problem stanowi górnictwo odkrywkowe, które jest dużo bardziej toksyczne dla środowiska niż wydobycie tradycyjnej ropy za pomocą odwiertów – przyczynia się nie tylko do zwiększonej emisji dwutlenku węgla, ale również wycinki lasów i skażenia wody. Mało tego, niemal każdego roku dochodzi do katastrof wielkich zbiornikowców, co powoduje niezwykle poważne konsekwencje na skażonym obszarze.

Może Cię zainteresować: Jak rozwijać relację z naturą w mieście

Jak rozwiązać problemy związane z wydobyciem ropy naftowej?

Biorąc pod uwagę skalę rozwoju światowej gospodarki, trudno o prostą do wdrożenia receptę na opisywany problem. Podobnie problematyczne jest skuteczne niwelowanie skutków wycieków ropy. Ekolodzy i część polityków dążą do stopniowego porzucania tradycyjnych złóż ropy naftowej na rzecz energii odnawialnej, co stanowi jednak niezwykle długotrwały i złożony proces na skalę globalną. Pożądane zmiany dotyczą również zachowania większego poziomu bezpieczeństwa podczas transportu zbiorników z ropą oraz nawyków konsumenckich, związanych z mniejszym zużywaniem paliw. Paradoksalnie, duże nadzieje wiąże się w tym zakresie z koncernami motoryzacyjnymi i rozwojem infrastruktury sprzyjającej samochodom o hybrydowym lub całkowicie elektrycznym napędzie.

Przeczytaj również: Powrót do natury 

Źródła:

  1. Ropa naftowa. Gaz ziemny, Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, wyd. II zaktualizowane, 2020.
  2. J. Surygała, Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
  3. https://dzienniknaukowy.pl/planeta/jak-wydobycie-ropy-naftowej-wplywa-na-srodowisko
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.