Naturally Balanced > Kurs > Spotkania Online LIVE z Ekspertami

Spotkania Online LIVE z Ekspertami

Opublikowano: 09/02/2024
Katarzyna Ferreira

190,00 

SKU: Brak danych Kategorie: , Tag:

Opis

Wybierz jeden z następujących Spotkań Online LIVE:

SPOTKANIA ONLINE LIVE Z EKSPERTAMI

1. Wprowadzenie do Ekopsychologii
 • Ogólne założenia i podstawy ekopsychologii 
 • Badania i opracowania 
 • Czy konieczny jest bezpośredni kontakt z naturą: biofilia 
 • Lęk klimatyczny 
 • Teoretyczne podstawy ekoterapii 
 • Ekoterapia w gabinecie 

Spotkanie z ekspertem online 19.03.2024:

Wprowadzenie do Ekopsychologii – prowadzący dr Ryszard Kulik

 

2. Lasoterapia – wielka moc lasu  

 • Shirin Yoku i Kąpiele leśne – różnice w podejściu pomiędzy wschodem i zachodem 
 • Koncepcja One health 
 • Biophilia 
 • Podstawowe czynniki mające wpływ na zdrowie człowieka 
 • Badania naukowe potwierdzające moc lasu 
 • Ograniczenia prawne i obyczajowe prebywania w obszarach naturalnych 

Spotkanie z ekspertem online 09.04.2024: Korzyści płynące z medycyny leśnej – prowadząca Sylwia Kieszkowska

3. Wstęp do Ekologii Naukowej

 • Przedmiot i zakres ekologii  
 • Podstawowe pojęcia: osobnik; populacja; biocenoza i biotop; ekosystem; biom; nisza ekologiczna(przystosowanie organizmu do środowiska); siedlisko (habitat) 
 • Ekosystemy i bioróżnorodność 
 • Główne kierunki rozwoju współczesnej ekologii 
 • Główne składniki środowiska i ich charakterystyka: klimat, woda, lądy, temperatura, promieniowanie (energia w środowisku) 
 • Ekologia populacji: konkurencja; drapieżnictwo; pasożytnictwo, mutualizm 
 • Ekologia behawioralna: grupy socjalne; kooperacja; altruizm; płeć a ekologia 
 • Zanieczyszczenia i ochrona środowiska 
 • Ekologia i jej charakter interdyscyplinarny (powiązania z innymi naukami) 

Spotkanie z ekspertem online 17.04.2024: Wstęp do ekologii naukowej – prowadzący Prof. dr hab. Piotr Skubała

4. Natura w kontekście edukacyjnym

 • Koncepcja ekopedagogiki  
 • Podstawy wychowania proekologicznego 
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

Spotkanie z ekspertem online 07.05.2024: Edukacja w Symbiozie z Naturą: Neurobiologiczne Aspekty Uczenia się w środowisku naturalnym.

5. Ekologia medyczna

 • podstawowe pojęcia ekologii medycznej 
 • wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizm ludzki 
 • środowiskowe uwarunkowania raka 
 • wpływ wytwarzania energii elektrycznej i oddziaływanie energii elektrycznej na człowieka i środowisko 
 • ekoterapia (aspekt organiczny, estetyczny, relaksacyjny i intelektualny)

Spotkanie z ekspertem online 21.05.2024Ekologia medyczna i terapeutyczne oddziaływanie środowiska naturalnego – prowadząca Weronika Michalak

 

6. Podstawy psychopatologii w ekoterapii

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju 
 • Zaburzenia osobowości 
 • Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych 

Spotkanie z ekspertem online 04.06.2024: Wybrane zagadnienia psychiatryczne – prowadząca dr lek.med. Daria Dec 

7. Terapia z udziałem zwierząt
 • Znaczenie zwierząt wspierających terapię z dziećmi i dorosłymi. 
 • Zwierzęta w terapii obecnie. 
 • Znaczenie behawioru i szkolenia psa do wsparcia terapii.  
 • Zasady przygotowania zwierząt do współpracy z terapeutą i pacjentem w procesie terapii.  
 • Przykładowe animacje spotkań terapeutycznych z wykorzystaniem psa w oparciu o szeroko rozumiany dobrostan, kynologię, behawior i szkolenie.  
 • Ćwiczenia i zadania do samodzielnej pracy i rozważań . 

Spotkanie z ekspertem online 18.06.2024: Zwierzęta jako element terapii wspierającej dzieci i dorosłych- prowadząca Katarzyna Bargiełowicz

Informacje dodatkowe

NAZWA WEBINARU

Spotkanie z ekspertem online 19.03.2024: Wprowadzenie do Ekopsychologii – prowadzący dr Ryszard Kulik, Spotkanie z ekspertem online 09.04.2024: Korzyści płynące z medycyny leśnej – prowadząca Sylwia Kieszkowska, Spotkanie z ekspertem online 17.04.2024: Wstęp do ekologii naukowej – prowadzący Prof. dr hab. Piotr Skubała, Spotkanie z ekspertem online 07.05.2024: Edukacja w Symbiozie z Naturą: Neurobiologiczne Aspekty Uczenia się w środowisku naturalnym, Spotkanie z ekspertem online 21.05.2024: Ekologia medyczna i terapeutyczne oddziaływanie środowiska naturalnego – prowadząca Weronika Michalak, Spotkanie z ekspertem online 04.06.2024: Wybrane zagadnienia psychiatryczne – prowadząca dr lek.med. Daria Dec, Spotkanie z ekspertem online 18.06.2024: Zwierzęta jako element terapii wspierającej dzieci i dorosłych- prowadząca Katarzyna Bargiełowicz