Naturalnie w Równowadze > Modele ekoterapii > Terapia grzybami > Prozdrowotne i odżywcze właściwości grzybów

Prozdrowotne i odżywcze właściwości grzybów

Opublikowano: 18/10/2022
Kazimierz Kopczyński

W swojej działalności naukowej i popularyzacyjnej, jak i dydaktycznej głoszę ideę holistycznego podejścia do Człowieka, Ziemi i Wszechświata. Jestem entuzjastą ekofilozofii, która wskazuje na duchowy i estetyczny wymiar Przyrody.

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2022

Pierwsza publikacja: Harmonia Życia

W starożytnym Egipcie grzyby, ze względu na wspaniały zapach i smak, uważane były za pokarm godny faraonów. W krajach Orientu stosowane były jako lekarstwo przedłużające życie oraz remedium na choroby wirusowe i inne dolegliwości. W Europie Wschodniej zbieranie dziko rosnących grzybów w celach konsumpcyjnych jest zwyczajem, a w Polsce ma długą tradycję.

Spis treści:

  1. Kuracja z użyciem grzybów
  2. Właściwości odżywcze i prozdrowotne grzybów
  3. Grzybobranie – forma ekoterapii

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty.

Kuracja z użyciem grzybów

Znany zielarz Andrzej Czesław Klimuszko przed prawie 30 laty zalecał delikatną kurację grzybami tym chorym, których organizmy były do ostateczności wycieńczone różnymi schorzeniami, osiągając zwykle dobre efekty. O dobroczynnej roli grzybów jadalnych wnioskował stąd, iż w pobliżu gatunków silnie trujących dla równowagi biocenozy rosną grzyby jadalne, które muszą posiadać wielkie siły dobroczynne, pozornie nieodczuwalne, ale tak mocne jak trucizna tamtych. W całej przyrodzie bowiem panuje równowaga wartości biologicznych. W świetle współczesnych badań naukowych efekty lecznicze Klimuszki wydają się być zrozumiałe i uzasadnione. 

Uważa się obecnie, iż grzyby:

  • Zapobiegają niepożądanej koagulacji krwi, czyli tworzeniu się zakrzepów, wykryto w nich szereg związków przeciwdziałających nadmiernej krzepliwości krwi, zwłaszcza adenozynę, obecną również w cebuli i czosnku;
  • Obniżają poziom cholesterolu, zamiast tłuszczów zawierają duże ilości ryboflawiny i niacyny;
  • Przeciwdziałają tworzeniu się komórek nowotworowych – szczególne znaczenie mają stosowane w leczeniu onkologicznym polisacharydy grzybowe, selen łagodzący skutki chemioterapii i radioterapii, oraz zapobiegają metastazie ( przerzutom nowotworowym), witamina D, która hamuje proces angiogenezy (powstawania mikronaczyń w obrębie guzów nowotworowych);
  • Wzmacniają układ odpornościowy, aktywizując limfocyty T i makrofagi oraz stymulując produkcję interferonu, a także przyspieszając wytwarzanie interleukiny-1 i interleukiny-2;
  • Są cennym źródłem fizjologicznie aktywnych związków indolowych, zwłaszcza prekursorów pochodnych indolowych, posiadających działanie antydepresyjne i antyoksydacyjne, jak L-tryptofan, tryptamina, serotonina i melatonina.

Sprawdź: Nasze kursy online

Właściwości odżywcze i prozdrowotne grzybów

Jedną z substancji aktywnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu jest selen. Najważniejszą jego funkcją jest tworzenie silnego antyutleniacza, enzymu zwanego peroksydazą glutationową. Chroni on czerwone krwinki i błony komórkowe przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Ważny jest także dla funkcjonowania układu odpornościowego oraz tarczycy. Liczne badania potwierdzają, że selen zmniejsza ryzyko występowania wszystkich nowotworów, a w szczególności raka wątroby, prostaty, jelita grubego oraz raka płuc. Zawartość selenu zależy od gatunku grzyba, a także miejsca i roku zbioru, jednak jest on jednym z pierwiastków chemicznych zawsze obecnych w grzybach. 

Spośród szeregu występujących w grzybach związków najlepiej poznanymi metabolitami są polisacharydy, a w szczególności 0-glukan. Glukany występują w niewiarygodnie różnorodnych konfiguracjach odzwierciedlających zakres ich biologicznego działania. Najaktywniejsze w stymulowaniu odporności okazały się glukany z rozgałęzieniami P-1,3 i P~l,6. Ogólnie rzecz biorąc wzrostowi rozmiaru i złożoności rozgałęzień towarzyszy wzrost aktywności biologicznej. Jednakże zdaniem niektórych badaczy, stosowanie mieszanki różnych gatunków grzybów z szeroką różnorodnością glukanów może spowodować zwiększone działanie odpornościowe.

Glukany nie są łatwo dostępne bez uprzedniego wygotowania grzybów w celu rozbicia struktury ścian ich komórek. Gotowanie grzybów jest podwójnie istotne. Powoduje ono, że są strawne oraz uwalniają polisacharydy, które w przeciwnym razie pozostają w niestrawnych strukturach komórkowych. Badania nad różnorodnością polisacharydów i ich aktywnością biologiczną w ostatnich latach zostały zakrojone na dość szeroką skalę. Znanych jest kilkaset gatunków grzybów, które zawierają polisacharydy pobudzające układ odpornościowy i działające antynowotworowo. 

Warto w tym miejscu nadmienić, iż choć niektórzy autorzy wskazują na znaczną zawartość P-glukanów w pieczarkach oraz w grzybach shiitake, są jednak doniesienia o rakotwórczym i mutagennym działaniu tych grzybów. W pieczarkach wykryto rakotwórczą agarytynę. Czynnikami rakotwórczymi są również pochodne hydrazyny powodujące m. in. guzy jelita grubego u zwierząt doświadczalnych. Substancje te stwierdzono u niektórych gatunków pieczarek, a także w grzybach shiitake. Wskazana jest więc tutaj duża ostrożność. Znany słowacki mykolog Pavol Skubią jest zdania, iż żadnej pieczarki nie można zalecić do konsumpcji.

Oprócz selenu i P-glukanu grzyby zawierają jeszcze inne cenne dla zdrowia substancje. Wskazać tu należy w szczególności na witaminę D. Składnik ścian komórkowych grzybów–ergosterol-w obecności światła słonecznego lub innego źródła promieni ultrafioletowych jest przetwarzany w witaminę D2. Witamina ta pełni niezwykle istotną rolę prewencyjną przeciwko nowotworom, gdyż powoduje nasilenie fagocytozy (pochłaniania i niszczenia komórek nowotworowych) oraz ułatwienie innych funkcji immunomodulacyjnych. Jest też odpowiedzialna za absorpcję wapnia i fosforu, co powoduje prawidłowy wzrost kości i zapobiega osteoporozie. W ostatnich fascynujących odkryciach stwierdzono, że poziom witaminy D wzrasta nawet stukrotnie podczas suszenia grzybów w słońcu w stosunku do grzybów suszonych w ciemności.

Grzyby zawierają m.in. witaminy B, C, E i K. Bogate są również w różne pierwiastki, m. in. wapń, potas, żelazo, magnez, cynk, chrom, miedź. W owocnikach grzybów znajduje się błonnik pokarmowy, a kompozycja wolnych i związanych aminokwasów jest porównywalna do występujących w proteinach zwierzęcych, co może mieć szczególne znaczenie dla osób na diecie wegetariańskiej. 

Wartość zdrowotna wielu grzybów jadalnych jest stale potwierdzana, na co wskazuje bogata literatura przedmiotu z ostatnich lat, w tym różne doniesienia naukowe z dziedziny onkologii i immunologii. Zwraca się uwagę na to, że substancje mające duże znaczenie dla kształtowania odporności organizmu i zapobiegania nowotworom, takie jak: 3-glukan, selen, niektóre witaminy, składniki mineralne, występują łącznie w grzybach, które wskutek tego uzyskują szczególną wartość zdrowotną. Mitem okazuje się rozpowszechnione mniemanie o jedynie smakowych i aromatycznych walorach grzybów.

Grzybobranie – forma ekoterapii

Wspomnijmy jeszcze na koniec o grzybobraniu, wpisującym się w szeroko pojętą ekoterapię, przez którą należy rozumieć terapeutyczne oddziaływanie środowiska naturalnego. Pobyt w lesie wzmacnia w sposób dający się udowodnić system immunologiczny, atmosfera zieleni i lasu obniża poziom hormonów stresu: kortyzolu i adrenaliny, aktywuje natomiast nerw błędny odpowiedzialny za spokój człowieka i jego regenerację. Wędrówki po lesie obniżają ciśnienie krwi i uspokajają częstotliwość bicia serca. Terapia leśna pomaga w zwalczaniu cukrzycy typu 2. Jak wynika z badań, obszary zalesione to miejsca na ziemi, gdzie ludzie rzadziej zapadają i umierają na raka niż w obszarach niezalesionych. Pobyt w lesie i grzybobranie to także przeżycie estetyczne i intelektualne. Fascynacja logiką i harmonią, jaka tkwi w przyrodzie, zaspokaja w człowieku potrzebę ładu i zrozumienia świata. Daje mu poczucie sensu wynikające z bycia integralną cząstką tego świata. 

Może Cię zainteresować: Ekoterapia jako forma wspomagania aktywizacji seniorów

Kazimierz Kopczyński

W swojej działalności naukowej i popularyzacyjnej, jak i dydaktycznej głoszę ideę holistycznego podejścia do Człowieka, Ziemi i Wszechświata. Jestem entuzjastą ekofilozofii, która wskazuje na duchowy i estetyczny wymiar Przyrody.

Obecnie jestem pracownikiem naukowym w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Ukończyłem wydział psychologii w Uniwersytecie Łódzkim, specjalność- psychologia kliniczna. Jestem absolwentem studiów podyplomowych z Geologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ekologii i ochrony środowiska w Uniwersytecie Łódzkim, Prawa medycznego, Bioetyki i socjologii medycyny w Uniwersytecie Warszawskim, a także Geriatrii i opieki długoterminowej w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.