Naturalnie w Równowadze > Edukacja i ekologia > Zagrożone gatunki – którym zwierzętom grozi w Polsce wyginięcie?

Zagrożone gatunki – którym zwierzętom grozi w Polsce wyginięcie?

Opublikowano: 18/01/2022
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Według danych podawanych przez WWF, wystarczyło zaledwie 50 lat, aby populacja dzikich zwierząt skurczyła się aż o 68%! Na tą zatrważającą statystykę wpływają m.in. globalne zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia wód oraz działalność człowieka, pozbawiająca zwierzęta ich naturalnych siedlisk. W opracowanej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie – Polskiej czerwonej księdze zwierząt wymieniono aż 365 gatunków występujących w Polsce, które zagrożone są wyginięciem w przyszłości, w tym 45 znajdujących się na granicy przetrwania. Poniżej wymieniliśmy kilka gatunków zwierząt, których spotkanie w Polsce jest już obecnie niemal niemożliwe.

Spis treści

  1. Żubr
  2. Wilk
  3. Niedźwiedź
  4. Ryś
  5. Żbik europejski
  6. Foka szara
  7. Kozica tatrzańska

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty.

Żubr

W Polsce żyje najwięcej żubrów na świecie – według szacunków jest to ponad 2300 osobników. Choć trudno to sobie wyobrazić, gatunek ten posiada kategorię zagrożenia NT, czyli traktowany jest jako bliski zagrożenia wyginięciem. Wpływ na taki stan rzeczy ma niewielka dostępność naturalnych siedlisk (żubry są bardzo wymagające pod tym względem) oraz niska różnorodność genetyczna gatunku. Co ważne – w ostatnich latach żubrów w Polsce przybywa i warto by ta tendencje się utrzymywała. Co ciekawe, białowieskie żubry można oglądać na żywo dzięki transmisji online Lasów Państwowych.

Może Cię zainteresować: Nasze kursy online

Wilk

W Polsce mieszka zaledwie ok. 2000 wilków. Wymieranie tego gatunku spowodowane jest głównie dynamicznym rozwojem siedlisk ludzkich, co ogranicza naturalne środowisko życiowe tych zwierząt. Obecnie, wilk w Polsce podlega ścisłej ochronie, a jakiekolwiek polowania na wilki są zabronione.

Niedźwiedź

Populacja niedźwiedzi w Polsce szacowana jest na zaledwie 110 osobników, z których większość znajduje się w ostoi bieszczadzkiej, a część w ostoi tatrzańskiej. Tak niewielka populacja niedźwiedzi oraz zagrożenie wyginięciem, związane są niestety głównie z działalnością człowieka, która ogranicza ich naturalne środowisko życiowe.

Może Cię zainteresować: Powrót do natury

Ryś

Populację rysia euroazjatyckiego w Polsce szacuje się na 100-200 osobników, co sprawia, że spotkanie ich w naturalnym środowisku jest niemal niemożliwe. Wyróżnić możemy rysie karpackie, żyjące na terenach górskich oraz rysie nizinne, zamieszkujące północno-wschodnią część Polski. Jest to skrajnie zagrożony gatunek, na co wpływ ma ingerencja człowieka w lasy (m.in. budowa nowych dróg), stanowiące naturalną przestrzeń życiową tych zwierząt.

Żbik europejski

Żbik zamieszkuje gęste, górskie lasy. W Polsce, można go spotkać jedynie we wschodniej części Karpat, jednak jego liczebność wynosi zaledwie ok. 200 osobników. W związku z zagrożeniem całkowitego wyginięcia, ten drapieżny kot podlega ścisłej ochronie gatunkowej. 

Przeczytaj również: Jak rozwijać relacje z naturą w mieście?

Foka szara

Populacja fok szarych drastycznie zmalała w Polsce na przestrzeni ostatnich 100 lat. Główną winę za taki stan rzeczy ponosi degradacja ich naturalnego środowiska, ale również organizowane przez ludzi polowania (obecnie gatunek ten jest pod ścisłą ochrona). Szacuje się, że w Bałtyku żyje zaledwie ok. 30 tys. tych morskich ssaków i choć jest to gatunek zagrożony, szczęśliwie w ostatnich latach odnotowuje się wzrost populacji fok szarych w rejonie Morza Bałtyckiego.

Kozica tatrzańska

Kozica tatrzańska to bez wątpienia jeden z symboli Tatr. Te górskie ssaki z rodziny wołowatych spotkać można głównie na wysokości od 1700 do 2200 m. n.p.m. Niestety, ze względu na zagrożenia, takie jak zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne, coraz większą popularność turystyki górskiej oraz mutacje genetyczne, gatunek ten liczy w Polsce tylko nieco ponad 400 osobników i objęty jest ścisłą ochroną.

W jaki sposób można przyczynić się do chronienia zagrożonych gatunków zwierząt? Nie zanieczyszczać środowiska, nie wykraczać poza turystyczne szlaki, zaprzestać polowań, wspierać fundacje i parki działające na rzecz zagrożonych zwierząt.

Źródła:

  1. https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki, dostęp: 10.11.2021.
  2. https://wyborcza.pl/7,177851,26901390,policzyli-zubry-w-polsce-coraz-wiecej-zyje-na-wolnosci.html, dostęp: 10.11.2021
  3. https://eko.wprost.pl/srodowisko/ekologia-i-csr/10334541/w-polsce-zostalo-zaledwie-150-rysi-tych-siedem-gatunkow-znalazlo-sie-w-podobnej-sytuacji.html?pr=10334540&pri=7#Zubr-okolo-1800-sztuk, dostęp: 10.11.2021.
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.