Naturally Balanced > Edukacja i ekologia > Zanieczyszczenia oceanów – przyczyny i skutki

Zanieczyszczenia oceanów – przyczyny i skutki

Opublikowano: 23/11/2021
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Data ostatniej aktualizacji: 23.11.2021

Wysoki poziom zanieczyszczenia oceanów stanowi jeden z globalnych problemów, z którymi ludzkość będzie musiała się zmierzyć. Sytuacji nie ułatwia fakt, że zagrożenia dla wód, z których korzystamy, pochodzą z rozmaitych źródeł. Z artykułu dowiesz się, jakie są kluczowe przyczyny zanieczyszczeń oceanów, jakie niosą za sobą konsekwencje oraz co możemy zrobić, aby nie pogarszać obecnej sytuacji.

Spis treści:

  1. Działalność przemysłowa i jej wpływ na zanieczyszczenie wód
  2. Zanieczyszczenia oceanów ropą
  3. Zjawiska naturalne i ich negatywny wpływ na oceany 
  4. Problem plastikowych odpadów
  5. Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom oceanów?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Działalność przemysłowa i jej wpływ na zanieczyszczenie wód

Największy udział zanieczyszczeń w wodach pochodzi z lądów i powietrza, co związane jest bezpośrednio z produkcją przemysłową. Problemem dla jakości wody w morzach i oceanach są przede wszystkim ścieki (w szczególności znajdujące się w nich leki, detergenty, plastik czy papier), odpady chemiczne, zawierające metale ciężkie (np. znajdujący się w benzynie ołów) oraz wycieki ropy. Przedostawanie się do wód szkodliwych substancji chemicznych powoduje powstawanie patogennych bakterii i wirusów. Skażona w ten sposób woda stanowi zagrożenie epidemiologiczne dla człowieka.

Wybrane dla Ciebie: Nasze kursy online

Zanieczyszczenia oceanów ropą

Jednym z największych zagrożeń dla oceanów, są wycieki ropy naftowej, określane nawet w kategoriach katastrof ekologicznych. Należy jednak zaznaczyć w tym miejscu, że spektakularne i szeroko omawiane w mediach wypadki tankowców, choć powodują gigantyczne skażenia na rozległych obszarach, odpowiedzialne są jedynie za ok. 1/9 ogółu zanieczyszczeń wód ropą!  Większość tego typu zanieczyszczeń pochodzi z wycieków do gleby, które dużo łatwiej ukryć. To właśnie one stanowią największe zagrożenie, któremu należy się przeciwstawić.

Może Cię zainteresować: Ropa naftowa a środowisko

Zjawiska naturalne i ich negatywny wpływ na oceany

Działalność człowieka, szczególnie związana z rozwojem takich dziedzin jak rolnictwo, górnictwo czy produkcja przemysłowa, w znaczący sposób przyczynia się do zanieczyszczenia mórz i oceanów. Szkodliwe substancje trafiają jednak do wód również w wyniku naturalnie zachodzących zjawisk, takich jak trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanów. Przykładowo, mgła lawowa, spowodowana wpłynięciem lawy do oceanu zawiera bardzo niebezpieczny chlorowodór wtórny.

Problem plastikowych odpadów

Dane w tym zakresie są bezlitosne – masowa produkcja jednorazowych, plastikowych opakowań przyczynia się do tego, że coraz większa ich liczba ląduje w morzach i oceanach. Szacuje się, że do oceanów trafia od 5 do niemal 13 milionów ton plastiku każdego roku! Niesie to za sobą opłakane skutki dla klimatu, turystyki, rybołówstwa, ludzkiego zdrowia oraz w sposób szczególny – życia organizmów morskich, które zaplątują się w odpady lub mylą je z pożywieniem.

Przeczytaj również: Mikroplastik w żywności

Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom oceanów?

Ze względu na bardzo różnorodne formy zanieczyszczania oceanów, trudno o jedną konkretną receptę na rozwiązanie tego problemu. Z pewnością duże znaczenie ma ograniczenie używania jednorazowych produktów, gdyż mają one największy udział w odpadach znajdowanych w oceanach. Warto rozważyć również stosowanie ekologicznych detergentów i ograniczenie zużycia pestycydów. Poza działaniami indywidualnymi, niezbędną są również kroki instytucjonalne, prowadzące do ograniczenia zużycia wody w zakładach przemysłowych oraz nakładania wysokich kar za ujawnione przypadki zanieczyszczania wód.

Źródła:

  1. Herdzik J., Skutki ekologiczne dla mórz i oceanów wybranych zagrożeń i zdarzeń wypadkowych, Bezpieczeństwo i ekologia, „Autobusy”, 10/2016, s. 39-44.
  2. Gromiec M., Sadurski A., Zalewski M., Rowiński P., Zagrożenia związane z jakością wody, Nauka, 1/2014, s. 99-122.
  3. Eco Chemia, Zanieczyszczenia wód, https://ecochemia.pl/blog/zanieczyszczenia-wod/, dostęp: 12.11.2021.
  4. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20181005STO15110/plastik-w-oceanach-fakty-skutki-oraz-nowe-przepisy-ue, dostęp: 12.11.2021.
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.