Naturally Balanced > Modele ekoterapii > Terapia w naturze > Ekoterapia dla planety Ziemia

Ekoterapia dla planety Ziemia

Opublikowano: 30/05/2023
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Data ostatniej aktualizacji: 30.05.2023

Osobiste korzyści płynące ze spędzania czasu na łonie natury są dobrze znane, w tym zmniejszenie poziomu stresu, zwiększenie naszej kreatywności i wiele innych. Jednak korzyści płynące z uprawiania ekoterapii nie kończą się na tym i wykraczają poza sferę „osobistą”: ludzie spędzający czas na łonie natury przynoszą obopólne korzyści i przynoszą tyle samo korzyści planecie, co sobie. W obliczu nasilających się zmian klimatu, kontakt z naturą jest kluczowym elementem działań na rzecz zmian klimatu, zwłaszcza dla tych, którzy spędzają większość czasu w środowisku miejskim.

Spis treści:

  1. Bliskość z naturą inspiruje działania na rzecz klimatu
  2. Ekolęk – paradoks czy rozwiązanie?
  3. Podsumowanie

Bliskość z naturą inspiruje działania na rzecz klimatu

Największą przeszkodą w działaniach związanych ze zmianą klimatu jest poczucie przez ludzi, że niszczenie środowiska jest czymś abstrakcyjnym i ma miejsce „daleko” od ich codziennego życia. Chociaż ludzie mogą odnosić się do cierpienia bliźnich, nie jest im łatwo zostać dotkniętym zniszczeniem siedliska, którego nigdy nie widzieli, a zatem nie mają z nim żadnego związku. Badania wykazały, że ludzie, którzy dorastają w otoczeniu przyrody, są bardziej skłonni do instynktownego przyjmowania nawyków konsumpcyjnych przyjaznych dla środowiska, a – dając nam nadzieję na przyszłość naszej coraz bardziej zurbanizowanej planety – ludzie, którzy w późniejszym życiu ponownie łączą się z naturą, na ogół odkrywają, że ich nowe -znalezione uznanie dla natury sprawia, że zmiany klimatyczne i niszczenie środowiska wydają się istotne dla ich życia, inspirując ich do ponownego rozważenia swoich osobistych nawyków konsumpcyjnych i przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia.

Argument ten jest poparty badaniem przeprowadzonym w 2021 roku przez De Ville i in. w International Journal of Environmental Research and Public Health, którzy argumentują, że „Urbanizacja oraz zmieniający się charakter dzieciństwa i rodzicielstwa doprowadziły do wydłużenia czasu spędzanego w pomieszczeniach, powodując fizyczne i emocjonalne zdystansowanie od natury oraz czas spędzany w naturalnym środowisku. Istotne dowody z badań obserwacyjnych i interwencyjnych wskazują, że ogólny czas spędzony na łonie natury prowadzi do zwiększonej postrzeganej wartości więzi z naturą, a co za tym idzie, do większej postawy i zachowań proekologicznych”.

Dowody są jasne. Łączenie ludzi z naturą – podstawa ekoterapii – ma zasadnicze znaczenie dla globalnych wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Nadszedł czas, aby rozszerzyć praktykę ekoterapii i rozpowszechnić tę niszową obecnie praktykę, aż stanie się ona podstawową częścią programów szkolnych na całym świecie, a spędzanie czasu na łonie natury stanie się aktywnością dostępną dla każdego i wszędzie.

Trwa promocja kursu z certyfikatem: Ekoterapia i ekologia medyczna

Ekolęk – paradoks czy rozwiązanie?

W 2011 roku dwóch profesorów psychologii z College of Wooster (Thomas Doherty i Susan Clayton) opublikowało artykuł na temat psychologicznych skutków zmian klimatu, ostrzegając, że psychoterapeuci muszą być przygotowani na nowe zjawisko psychiczne, które zostało nazwane „eko-lękiem”. Zjawisko to zaczęło się coraz bardziej ujawniać w ostatnich latach, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne ostatecznie zdefiniowało eko-lęk jako „chroniczny lęk przed środowiskowym kataklizmem, który wynika z obserwacji pozornie nieodwracalnego wpływu zmian klimatu i związanej z tym troski o przyszłość własną i następne pokolenia”.

W 2022 roku Uniwersytet Harvarda stwierdził, że ponad dwie trzecie Amerykanów odczuwa pewien niepokój związany z klimatem, przy czym 84% dzieci i młodych dorosłych w wieku od 16 do 25 lat co najmniej umiarkowanie martwi się zmianami klimatycznymi, a 59% bardzo lub bardzo martwi. W jaki sposób możemy sprostać temu wyzwaniu związanemu ze zdrowiem psychicznym i zbudować solidne społeczeństwo, które jest w stanie podjąć niezbędne działania, aby stawić czoła wyzwaniom środowiskowym, które nas czekają, bez paraliżu lęku? Być może odgadłeś odpowiedź: kontakt z naturą i wykorzystanie jej terapeutycznej mocy do uspokojenia nerwów i przywrócenia spokoju ducha.

Podsumowanie

Planeta Ziemia potrzebuje od nas podjęcia działań już teraz. Jest zupełnie jasne, że jednym z najskuteczniejszych sposobów łagodzenia zmian klimatycznych i niszczenia środowiska jest przywrócenie ludziom kontaktu z naturą i upewnienie się, że przekształcimy emocje, które leżą u podstaw eko-lęku, w pasję, która inspiruje do działania, a nie strachu.

A teraz przestań czytać i idź do lasu!

Źródła:

  1. Lingos, A. et al. (2022) Ecotherapy Against Climate Change. In Skanavis C. & Papanis Eds. Environmental Education and Health Promotion: pp 115-128.
  2. De Ville et al. (2021). Time Spent in Nature Is Associated with Increased Pro-Environmental Attitudes and Behaviors. International Journal of Environmental Research and Public Health.
  3. Doherty, T. J., & Clayton, S. (2011). The psychological impacts of global climate change. American Psychologist, 66(4), 265–276.
  4. Collier, S. (2022) If climate change keeps you up at night, here’s how to cope. Harvard Health Publishing: Harvard Medical School.
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.