Naturalnie w Równowadze > Modele ekoterapii > Terapia ze zwierzętami