Naturally Balanced > Ekoterapia w gabinecie > Trenerzy i trenerzy zdrowia > Koło życia – ćwiczenie coachingowe

Koło życia – ćwiczenie coachingowe

Opublikowano: 02/03/2023
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2023

Koło Życia to popularna metoda coachingowa, stosowana przez trenerów, coachów i terapeutów na całym świecie. Co ważne, możemy wykonywać to ćwiczenie również samodzielnie w celu identyfikacji tych obszarów życia, które wymagają poprawy. Dowiedz się na czym polega i jak stosować Koło Życia!

Spis treści:

 1. Czym jest Koło Życia?
 2. Przykładowe obszary do analizy
 3. Jak samodzielnie praktykować Koło Życia?
 4. Zalety Koła Życia jako praktyki rozwojowej
 5. Podsumowanie

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Czym jest Koło Życia?

Koło Życia to ćwiczenie coachingowe, które wymyślił Paul J. Meyer. Pozwala ono ludziom ocenić różne obszary ich życia i zidentyfikować te, które chcieliby poprawić. W swojej klasycznej wersji ćwiczenie polega na narysowaniu koła i podzieleniu go na poszczególne sekcje. Każda z nich reprezentuje inny obszar życia. Może to być np. zdrowie fizyczne, kariera zawodowe, duchowość, relacje, itd. Następnie uczestnik takiego ćwiczenia ma za zadanie ocenić swój poziom zadowolenia lub spełnienia w danym obszarze w skali od 1 do 10.Na podstawie wystawionych ocen, trener wraz z uczestnikiem ćwiczenia mogą omówić poszczególne odpowiedzi, a następnie opracować cele i metody działania, służące poprawie wskaźników w tych obszarach, na których szczególnie zależy danej osobie. Ćwiczenie Koło Życia wykorzystywane może być zarówno w coachingu, terapii, jak i warsztatach grupowych.

Przykładowe obszary do analizy

Koło Życia stanowi wizualną reprezentację tego, jak wygląda nasze życie w porównaniu z tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało. Jakie segmenty, obszary czy też wymiary życia najczęściej analizowane są za pomocą tej metody? Na ogół jest to 8 lub 10 dziedzin. Szczególnie często rozważa się za pomocą tego ćwiczenia takie obszary jak:

 • zdrowie fizyczne,
 • kariera zawodowa,
 • związek / miłość,
 • rodzina,
 • przyjaciele i znajomi,
 • finanse,
 • samopoczucie / emocje,
 • rozwój osobisty,
 • pasje,
 • duchowość,
 • rekreacja / wypoczynek.

Co ważne, każdy może stworzyć własne Koło Życia, koncentrując się na ocenie subiektywnie dobranych, najważniejszych obszarów w życiu.

Jak samodzielnie praktykować Koło Życia?

Ćwiczenie Koło Życia może być wykonywane nie tylko w ramach sesji coachingowej czy terapeutycznej, ale również samodzielnie. W tym celu należy wybrać segmenty życia, które chcemy poddać analizie. Następnie wskazujemy, jak bardzo jesteśmy zadowoleni z danego obszaru naszego życia w skali od 1 do 10. Łącząc ze sobą nasze odpowiedzi na podzielonym na dziesięć części kole, wyjdzie nam drugie koło, reprezentujące naszą życiową równowagę lub jej brak.

Najczęściej w niektórych obszarach zaobserwujemy dość duży brak równowagi względem pozostałych dziedzin. To właśnie te, najbardziej “niezrównoważone” obszary wymagają naszej największej uwagi. Kolejny krok to pogłębiona analiza tego, jaką mamy wizję życiową dla tej konkretnej dziedziny, co już w jej ramach „mamy”, a co „chcemy mieć” w przyszłości. Możemy w tym miejscu zatrzymać się na dłużej i zwizualizować sobie idealny dzień. Taki, w którym w danym obszarze moglibyśmy wybrać ocenę 9 lub 10. Kolejny etap to zastanowienie się nad tym, co możemy zrobić, aby przesunąć się o 1 punkt wyżej na skali między obecnym wynikiem a ideałem. Idealnym efektem tego ćwiczenia będzie wyznaczenie sobie konkretnego zadania do wykonania oraz jego późniejsza realizacja.

Zalety Koła Życia jako praktyki rozwojowej

Oceniając różne obszary życia i opracowując praktyczne kroki w celu ich poprawy, osoby praktykujące Koło Życia mogą poczynić postępy w kierunku bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. Ćwiczenie to może stanowić pomocne narzędzie dla każdego, kto chce uzyskać jasność co do swoich celów, priorytetów i obszarów, które chce rozwijać w najbliższej przyszłości, zainteresowania oraz podjąć działania na rzecz osiągnięcia bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. Koło Życia pozwala na identyfikację swoich słabych punktów i przyznania się przed sobą samym, w których dziedzinach powinno się wprowadzić znaczne usprawnienia. Kluczowe są tutaj dwie kwestie. Po pierwsze – należy wyciągać z tego narzędzia praktyczne wnioski i wprowadzać je w życie. Po drugie – należy cyklicznie, np. co miesiąc lub kwartał, powtarzać ćwiczenie, analizując swoje postępy i w razie potrzeby, wprowadzać korekty do obranego kursu.

Podsumowanie

Koło życia może stanowić pomocne narzędzie dla wszystkich tych, którzy chcą dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, a także dla coachów i terapeutów, którzy pracują na co dzień z klientami, aby pomóc im osiągnąć ich cele. Metoda ta zyskała dużą popularność na całym świecie i jest szeroko stosowana, co w dużym stopniu może świadczyć o jej wysokiej skuteczności.

Źródła:

 1. Louise E.: The Complete Guide to The Wheel of Lige, https://www.thecoachingtoolscompany.com/wheel-of-life-complete-guide-everything-you-need-to-know/, dostęp: 24.02.2023.
 2. Jeffrey S.: How to use the wheel of life coaching assessment for personal fullfillment, https://scottjeffrey.com/wheel-of-life/, dostęp: 25.02.2023.
 3. Mind Tools Content Team, https://www.mindtools.com/ak6jd6w/the-wheel-of-life, dostęp: 25.02.2023.
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.