Naturally Balanced > Bez kategorii > GRZYBY Przewodnik Terenowy, Dr Kazimierz Kopczyński

GRZYBY Przewodnik Terenowy, Dr Kazimierz Kopczyński

Opublikowano: 30/08/2023
Autor: Naturally
Naturally

39,00 

17 w magazynie

Kategoria:

Opis

Niniejszy przewodnik prezentuje trujące gatunki grzybów występujące w Polsce oraz mylone z nimi gatunki jadalne. Obejmuje on niewielką liczbę gatunków, ale właśnie dzięki temu czytelnik ma możliwość zwrócenia uwagi na grzyby szczególnie niebezpieczne. W opisach uwzględniono głównie cechy pozwalające odróżnić poszczególne gatunki. Do opisu gatunków trujących dodano charakterystykę toksykologiczną. Przedstawiono także wyniki najnowszych badań dotyczących prozdrowotnych i odżywczych właściwości grzybów.

 

Dr Kazimierz Kopczyński – pedagog i psycholog, adiunkt w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Ukończył studia podyplomowe z ekologii i ochrony Środowiska w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracę dyplomową o polskich regionalnych nazwach grzybów napisał pod kierunkiem prof, dr hab. Marii Ławrynowicz, a także stadia podyplomowe z geologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zakończone pracą dyplomową z paleomykologii napisaną pod kierunkiem dr, Edwarda Chwieduka. Był wieloletnim przewodniczącym sekcji mykologicznej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jest założycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznęgo. Przez wiele lat był współorganizatorem wystaw grzybów w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Uczestniczył w konferencjach mykologicznych, paleontologicznych i fitoterapeutycznych, podczas których przedstawiał referaty i postery poświęcone m.in. roli grzybów w kształtowaniu się paleoekosystemu oraz prozdrowotnym i odżywczym właściwościom grzybów. Jako pedagog propaguje i rozwija ideę wychowania proekologicznego oraz ekoterapii ze szczególnym uwzględnieniem walorów poznawczych i prozdrowotnych grzybobrania.

 

Grzyby. Przewodnik terenowy autorstwa Kazimierza Kopczyńskiego jest ważną lekturą na rynku książek mykologicznych. Główną częścią przewodnika jest rozdział Grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. Jak uniknąć pomyłki? podzielony na osiem części – gryp. W każdej grupie przedstawione są gatunki trujące i ich sobowtóry zaczynając od śmiertelnie trującego muchomora zielonawego. Opisy poszczególnych gatunków są przygotowane według schematu, który daje bardzo klarowny obraz tychże. Na uznanie zasługują wspaniałe fotografie, które doskonale porządkują wiedzę i dają wyobrażenie o opisywanych gatunkach. Literatura wykorzystana do napisania tego przewodnika jest wybrana starannie i według najnowszych doniesień naukowych. Znając niesamowitą pasję do grzybów Autora, śmiem twierdzić, że Jest to jeden z lepiej opracowanych przewodników o grzybach, który będzie przydatny dla wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby, wszak to nasze narodowe hobby, a którym leży na sercu rzetelna wiedza na ich temat.
dr Dominika Ślusarczyk, mykolog

Informacje dodatkowe

Wymiary

30 cm – 20 cm – 20 cm

Oprawa

Miękka

ISBN

976-83-64335-41-9

Autor

Dr Kazimierz Kopczyński

Dostawa

DHL / na terenie Polski