Naturalnie w Równowadze > Edukacja i ekologia > 7 nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey

7 nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey

Opublikowano: 31/07/2023
Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.

Data ostatniej aktualizacji: 31.07.2023

7 nawyków skutecznego działania to wydana w 2006 roku książka, zwana biblią współczesnego człowieka. Autor wskazuje jak uzyskać zwielokrotnione efekty swoich działań. Wypracowanie owych 7 nawyków doprowadzi do zmian na wielu płaszczyznach twojego życia. 

Spis treści:

 1. Książka 7 nawyków skutecznego działania – dla kogo?
 2. Czy warto przeczytać książkę Stephen’a R.Covey’a?
 3. Co znajdziesz w książce 7 nawyków skutecznego działania?
 4. Podsumowanie

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty.

Książka 7 nawyków skutecznego działania – dla kogo?

Książka „7 nawyków skutecznego działania” autorstwa Stephena R. Covey jest skierowana dla szerokiej publiczności, zwłaszcza dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zarządzaniem sobą, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych i skutecznym osiąganiem celów. Covey stworzył tę książkę jako przewodnik dla każdego, kto pragnie poprawić jakość swojego życia zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Książka zawiera opisane nawyki, które autor uznaje za kluczowe dla skutecznego działania i osiągania sukcesu. Nawyki te obejmują m.in. zrozumienie swojej proaktywności, określenie priorytetów, działanie zgodnie z celami, skuteczną komunikację, współpracę z innymi i dbałość o rozwój osobisty.

Książka składa się z 7 rozdziałów, a każdy omawia kolejną metodę skutecznego działania:

 1. Bądź proaktywny
 2. Zaczynaj z wizją końca
 3. Rób najpierw to co najwazniejsze
 4. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana
 5. Staraj się najpierw zrozumieć, następnie być zrozumianym
 6. Sygergia
 7. Ostrzenie piły

Czy warto przeczytać książkę Stephen’a R.Covey’a?

Jeśli fascynują Cię poniższe zagadnienia książka, może okazać się pozycją właśnie dla Ciebie!

Interesuje Cię rozwój osobisty

Książka Coveya skupia się na idei ciągłego rozwoju osobistego. Nawyki, które prezentuje, są oparte na fundamentalnych zasadach, takich jak proaktywność, zrozumienie wartości, a także określenie swojej misji i celów życiowych. Wprowadzenie tych nawyków w życie wymaga nieustannego wysiłku w celu doskonalenia samego siebie i doskonalenia swojego charakteru, dzięki czemu można osiągnąć bardziej pełne i satysfakcjonujące życie.

Jeśli pragniesz zarządzać sobą

Książka Coveya zachęca do aktywnego zarządzania sobą poprzez koncentrację na tym, co jest w naszej kontroli. Proaktywność jest kluczowym elementem, który pozwala nam podejmować świadome decyzje i działać zgodnie z naszymi wartościami, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Poprzez zrozumienie nawyków, które kształtują nasze reakcje i zachowania, możemy świadomie wpływać na swoje życie i reagować na wyzwania w sposób bardziej efektywny.

Chcesz udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne

Książka Coveya podkreśla znaczenie empatii, zrozumienia i efektywnej komunikacji w relacjach międzyludzkich. Nawyk „Myśl najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym” podkreśla potrzebę aktywnego słuchania innych osób i próby zrozumienia ich punktu widzenia, zanim wyrażymy swoje własne opinie. Doskonalenie tych umiejętności pozwala na budowanie lepszych relacji z innymi, zwiększa poziom zaufania oraz prowadzi do efektywniejszej współpracy.

Chcesz skutecznie osiągać swoje cele

Książka Coveya przedstawia kompleksową metodę ustalania i realizowania celów. Autor podkreśla znaczenie rozpoczęcia działania z wyraźnym zrozumieniem celu, zanim podjąć pierwsze kroki w jego kierunku. Nawyk „Zacznij z zakońcem na myśli” nakazuje wizualizację pożądanego wyniku, co pomaga skoncentrować uwagę na długoterminowym celu i utrzymać motywację na dłuższą metę. Doskonalenie tych umiejętności pozwala osiągać większe sukcesy i realizować ambitne cele.

Książka „7 nawyków skutecznego działania” doskonale odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zarządzaniem sobą, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych oraz skutecznym osiąganiem celów. Poprzez zastosowanie tych nawyków w praktyce, czytelnicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania bardziej satysfakcjonującego i pełnego życia, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.

Co znajdziesz w książce 7 nawyków skutecznego działania?

W książce „7 nawyków skutecznego działania” autorstwa Stephena R. Coveya znajdziesz praktyczne wskazówki i zasady, które pomogą Ci osiągnąć sukces, zrozumieć siebie lepiej oraz doskonalić swoje relacje z innymi. Książka skupia się na siedmiu nawykach, które stanowią klucz do skutecznego działania i pozytywnej zmiany. Oto krótki opis każdego z nawyków:

 • Nawyk 1: Bądź proaktywny – podkreśla znaczenie osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Proaktywne podejście oznacza przejęcie kontroli nad swoim życiem, zamiast być tylko reaktywnym na zewnętrzne okoliczności. Nawyk ten koncentruje się na wyborach, które podejmujemy i wartościach, które kształtują nasze działania.
 • Nawyk 2: Zaczynaj z wizją końca – skupia się na wypracowywaniu jasnej wizji swojego celu i skupieniu uwagi na długoterminowych celach, zanim podejmiemy pierwsze kroki w ich kierunku. Wizualizacja pożądanego wyniku pozwala nam utrzymać motywację i skutecznie działać w kierunku osiągnięcia celu.
 • Nawyk 3: Rób najpierw to co najważniejsze – koncentruje się na umiejętności skupiania uwagi na najważniejszych i najbardziej wartościowych zadaniach. Covey zachęca do priorytetyzowania i konsekwentnego podejścia do wykonywania działań zgodnych z celami i wartościami. Ten nawyk podkreśla znaczenie empatii i efektywnej komunikacji w relacjach międzyludzkich. Rozumienie innych i umiejętność aktywnego słuchania są kluczowe dla budowania pozytywnych i zgodnych relacji z innymi ludźmi.
 • Nawyk 4: Myśl w kategoriach wygrana-wygrana – skupia się na dążeniu do rozwiązań, które przynoszą korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Chodzi o unikanie rywalizacji i dążenie do wspólnego korzystnego rozwiązania, które wzmacnia relacje między ludźmi.
 • Nawyk 5: Staraj najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym – podkreśla znaczenie empatii i efektywnej komunikacji w relacjach międzyludzkich. Rozumienie innych i umiejętność aktywnego słuchania są kluczowe dla budowania pozytywnych i zgodnych relacji z innymi ludźmi.
 • Nawyk 6: Synergia – przedstawia zasady twórczej współpracy.
 • Nawyk 7: Ostrzenie piły – skupia się na dążeniu do równowagi pomiędzy pracą, odpoczynkiem, refleksją i dbałością o swoje ciało i umysł. Chodzi o to, aby zadbać o własną kondycję fizyczną i psychiczną, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej wydajności i zadowolenia z życia.

Sprawdź także: Nie tłumacz się, działaj! Odkryj moc samodyscypliny — Brian Tracy 

Podsumowanie

Książka „7 nawyków skutecznego działania” zdobyła ogromną popularność na całym świecie i była mile widziana zarówno wśród jednostek indywidualnych, jak i w środowiskach biznesowych czy edukacyjnych. Oparta jest na ideach samodoskonalenia i zarządzania sobą w sposób celowy, etyczny i skuteczny. Oferuje nie tylko teorię, ale także liczne przykłady i ćwiczenia praktyczne, które pomogą Ci wdrożyć te nawyki w swoim życiu. Dzięki tym nawykom możesz zdobyć nowe umiejętności, odnaleźć lepszą równowagę i osiągnąć sukces zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Naturally Balanced

W redakcję NB zaangażowani są eksperci swoich dziedzin, którzy wspólnie Tworzą dla Ciebie najlepsze treści, oparte na swojej wiedzy i doświadczeniach.