Naturally Balanced > Edukacja i ekologia > Produkty zwierzęce ze źródeł ekologicznych

Produkty zwierzęce ze źródeł ekologicznych

Opublikowano: 08/09/2021
Katarzyna Kieszkowska

Tworzę programy edukacyjne i certyfikujące. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę z zakresu medycyny żywienia, ekoterapii i naturalnego podejścia do zdrowia. Od 30 lat jestem dydaktykiem (Uniwersytet Warszawski, Lang LTC), edukuję i zarządzam procesami edukacyjnymi

Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2021

Ze względu na coraz większą świadomość konsumentów oraz nowe możliwości pozyskiwania żywności, w tym także mięsa i produktów odzwierzęcych, żywność ekologiczna przeistoczyła się dla nas z fanaberii w konieczność. Konieczność, za którą idą realne zmiany nie tylko zdrowotne, ale także światopoglądowe. Zwracamy większą uwagę na traktowanie zwierząt hodowlanych, a nawet w coraz znaczniejszym stopniu ograniczamy lub nawet rezygnujemy ze spożywania mięsa. Jest to oczywiście złożona kwestia, na której warto skupić się biorąc pod uwagę wiele aspektów. Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie zatem kwestii pochodzenia produktów zwierzęcych oraz tego, dlaczego ich źródła powinny być ekologiczne, nie zaś przemysłowe.

W artykule znajdziesz:

  1. Ekonomia żywności ekologicznej
  2. Żywność ekologiczna a zdrowie
  3. Podsumowanie

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.

Ekonomia żywności ekologicznej

Wśród argumentów pojawiających się po stronie hodowców przemysłowych najbardziej eksploatowanym tematem jest ekonomia. Wskazują oni, iż chów przemysłowy jest tańszy i pozwala na rozwijanie się wielu przedsiębiorstw, jednocześnie obniżając przy tym cenę mięsa i produktów odzwierzęcych dla konsumentów. Dodatkowo farmy przemysłowe stanowią najbardziej dochodowy typ rolnictwa w UE. I tu warto przedstawić kontrargument ze strony żywności ekologicznej. Owszem, dochodowości tej gałęzi przemysłu nie da się zaprzeczyć. Jednak zyski są skoncentrowane, głównie wśród inwestorów, nie zaś rolników zajmujących się hodowlą. Im mniejsza liczba hodowców przemysłowych, tym większy zarobek dla mniejszych przedsiębiorstw i liczniejszych właścicieli. Źródła ekologiczne zapewniają zatem większy podział zarobków pomiędzy rolników i farmerów.

Warto także podkreślić, iż ta gałąź produkcji jest także znacznie dofinansowywana, między innymi przez Unię Europejską. Wiąże się to z brakiem dopłat dla gospodarstw, które zajmują się innymi dziedzinami produkcji żywności.

Żywność ekologiczna a zdrowie

Argumenty ekonomiczne przekładają się także na kwestie zdrowotne, o których niestety coraz częściej zapominamy podczas rozmów o hodowli przemysłowej. Mięso i produkty odzwierzęce są tańsze, a dzięki temu dostępne dla wszystkich. Ma to swoje zalety, ale także wady – wpływa to bowiem na większe spożycie mięsa i nabiału, które w dużych ilościach są szkodliwe dla zdrowia.

Niestety hodowla przemysłowa boryka się ze znacznie poważniejszymi problemami. Chodzi oczywiście o obecność bakterii odpornych na leki, co spowodowane jest głównie podawaniem zwierzętom ogromnej ilości antybiotyków. To znaczące zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi jak i zwierząt. Oczywiście rozprzestrzenianie się i powstawanie nowych chorób można powiązać z przemysłowym żywieniem i koncentracją zwierząt na niewielkiej przestrzeni. Zła jakość życia trzody przekłada się siłą rzeczy na złą jakość mięsa i produktów odzwierzęcych, które spożywamy nadal w zbyt dużych ilościach. To zamknięty krąg, który może być przerwany właśnie dzięki hodowli ekologicznej.

Może się przydać: Nasze kursy online

Podsumowanie

Dane wskazują wyraźnie, że nieobcy jest nam dobrostan zwierząt, a także związane z hodowlą ekologiczną korzyści dla zdrowia. Nadal jednak nie przekłada się to na masową zmianę przyzwyczajeń. Warto zatem pamiętać o powyższych argumentach nie tylko podczas dyskusji, ale przede wszystkim w trakcie wybierania produktów spożywczych w sklepach.

Chcesz poznać alternatywne źródła białka dla diety wegetariańskiej? Ten artykuł może Cię zainteresować. 

Źródła:

https://www.ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2010/3.2010/br%203,2010%20s.%20406-414.pdf

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/chow-przemyslowy-zwierzat-dobry-czy-zly/

Katarzyna Kieszkowska

Tworzę programy edukacyjne i certyfikujące. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę z zakresu medycyny żywienia, ekoterapii i naturalnego podejścia do zdrowia. Od 30 lat jestem dydaktykiem (Uniwersytet Warszawski, Lang LTC), edukuję i zarządzam procesami edukacyjnymi