Naturalnie w Równowadze > Umysł i ciało > Psychologia > Rola pasji w życiu człowieka – pasja jako klucz do poczucia spełnienia

Rola pasji w życiu człowieka – pasja jako klucz do poczucia spełnienia

Opublikowano: 02/06/2022
Bartosz Żuchowski

Ukończyłem Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – mgr sztuki.
Podczas pięcioletnich studiów miałem okazję kształcić się pod okiem specjalistów od sztuki scenicznej (metody aktorskie, impostacja, technika mowy, śpiew, taniec, szermierka, świadomość ciała).

Data ostatniej aktualizacji: 02.06.2022

Patrząc na człowieka w pełni zaangażowanego w jakąś czynność, śledząc jego skupienie, czasami pełną gamę emocji wyrażaną przez ciało i mimikę, wzbudzającego w obserwatorze poczucie szczęścia oraz wrażenie, że jest dokładnie tam gdzie być powinna, to jest duże prawdopodobieństwo, że spotkaliśmy się z kimś kto ma pasję. 

Mówi się, że człowiek, który organizuje swoje życie wokół pasjonujących go zjawisk i podąża za nimi jest osobą spełnioną, a dzięki temu szczęśliwą. Dysponuje siłą, prowadzącą go do pokonywania własnych ograniczeń, eksplorowania świata „na nieznanych wodach” oraz rozwijania swoich możliwości i umiejętności w wielu obszarach zarówno bardziej osobistych jak i zawodowych.

Tematem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się znaczeniu pasji w budowaniu zdrowego i szczęśliwego życia. 

Spis treści:

  1. Czym jest pasja?
  2. Wpływ pasji na życie człowieka
  3. Rola rodziców i edukatorów w rozwijaniu pasji u dzieci
  4. Podsumowanie

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Czym jest pasja?

Pojęcie to jest rozumiane jako chętnie podejmowana aktywność budząca czasem nawet głębokie emocje, wobec której dana osoba wykazuje pozytywne nastawienie oraz poświęca swój czas i energię.

Pasja może się również kojarzyć z zainteresowaniami, które jak twierdzi naukowiec Donald E. Super, stanowią rodzaj siły napędowej i twórczej, która znajduje swoje ujście w pracy lub rozrywkach o charakterze hobby. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że człowiek może posiadać w życiu wiele zainteresowań, ale nie do każdej z tych czynności musi żywić tak silny stosunek emocjonalny jak w przypadku pasji. Bardziej romantyczna definicja tłumaczy nam, że pasja to ogromne zamiłowanie, namiętność i źródło natchnień. Siła wnosząca w życie poczucie sensu i celu egzystencjalnego, na których opiera się fundamentalne dla zdrowia poczucie bezpieczeństwa, potrzeba przynależności i uznanie swojej wartości. Amerykański pisarz Nicholas Sparks ujął to w jednej ze swoich powieści w ten sposób:

„Najsmutniejsi ludzie, jakich w życiu spotkałam, to ci, którzy nie interesują się niczym głęboko. Pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwilowe, nie ma bowiem bodźca, który by je podtrzymywał”

Wybrane dla Ciebie: Nasze kursy online

Podobnie jak w wielu aspektach naszego życia tak i w przypadku pasji potrzebny jest zdrowy rozsądek. Harmonijny wariant tego zjawiska nie wpływa negatywnie na inne sfery życia, pozostając z nimi w odpowiedniej „relacji” np. czasowej. 

Co innego to pasja obsesyjna, która potrafi wpłynąć destrukcyjnie na kondycję psychofizyczną człowieka i jego środowisko. Jedną z przyczyn może być brak kontroli nad aktywnością podejmowaną przez daną osobę. Pasja staje się wtedy jego obsesją, która działa jak narkotyk, destabilizujący po kolei wszystkie sfery życia. 

Wpływ pasji na życie człowieka

Odkrycie znaczenia pasji w życiu każdego z nas może okazać się  kluczowym czynnikiem do pełniejszego rozumienia siebie, swoich potrzeb oraz zmierzania do tego co szwajcarski psychiatra C.G. Jung określił jako proces indywiduacji, czyli rozwój psychiczny i stawanie się nieporównywalną z niczym, wyjątkową i odrębną całością.

Niewątpliwie ważne jest to, że pasja to skuteczny motywator, często skłaniający do pozytywnego oddziaływania na swoje życie i otaczające środowisko. 

Biolodzy twierdzą, że mózg z natury jest leniwy, ponieważ pozwala mu to generować odpowiednią ilość energii niezbędną do funkcjonowania całego organizmu.  Możemy przypomnieć sobie dobrze nam znany stan niemocy, który powoduje, że trudno jest ruszyć się z przysłowiowej „kanapy”. Dlatego ten naturalny impuls motywujący do działania wokół fascynującego nas zajęcia jest bardzo ważny.  Jest zasobem noszącym siłę niezbędną do wnoszenia naszych marzeń, wizji do świata poprzez działanie, które ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychofizyczne i poczucie spełnienia. 

Pasja pełni również swoją rolę w szerszym spektrum, jakim jest życie społeczne. W tym kontekście staje się motywatorem do wprowadzania innowacyjnych zmian w otaczającej nas rzeczywistości.

Rola rodziców i edukatorów w rozwijaniu pasji u dzieci

Czas edukacji dzieci i młodzieży, kształtujący ich tożsamość, głębokie przekonania, życiową filozofię, oraz umiejętności odnajdywania siebie w otaczającym świecie, nadaje kierunek dalszym etapom ich życia. Dlatego coraz częściej zwraca się uwagę i podkreśla wartość odkrywania w wychowankach silnych zainteresowań.

Rodzice, opiekunowie i edukatorzy jako pierwsi tworzą środowisko, w którym dzieci już od najmłodszych lat kształtują w sobie zalążki zainteresowań, które mają niebagatelne znaczenie w przebiegu ich całego życia. 

Pasja dla rozwijającego się dziecka staje się nie tylko czynnikiem sprawiającym przyjemność, ale także wspierającym w przechodzeniu przez trudniejsze doświadczenia, jakim niewątpliwie jest burzliwy okres dojrzewania. 

Obecnie wiele nastolatków mierzy się z brakiem rozpoznania właśnie tego aspektu w swoim życiu. W zamian za to ich uwaga rozprasza się na wirtualne technologie będącą owocem współczesnych czasów, jednocześnie nie odpowiadając na ich głębokie potrzeby, takie jak poczucie przynależności, samoakceptacja, satysfakcjonujące relacje i poczucie bezpieczeństwa.

Dr n.med. Cezary Żechowski mówi w jednym ze swoich wywiadów:

„(…)o to, co robią w czasie wolnym, młodzi ludzie mówią na przykład „coś oglądam na komputerze”. Dopytuję „Ale co oglądasz, co wybierasz?”. „No różne strony. Różne rzeczy”. Więc pytam o muzykę, o ulubionych wykonawców i słyszę: „Nie mogę wymienić żadnego zespołu, bo słucham różnych”. Osoby, które mają i realizują pasje, należą do mniejszości.”

Docieranie do młodego człowieka i stwarzanie odpowiednich warunków do odkrywania pasji już w okresie edukacji szkolnej pomaga mu w określaniu dalszej drogi życia, kształtuje nieszablonowy tok myślenia, dzięki czemu może on stać się osobą spełnioną, mającą  zdrowe poczucie wartości siebie  i wpływającą korzystnie na otaczające je środowisko. 

Dr n.med. Cezary Żechowski kontynuuje:

„Dziś wiemy, a przyczyniły się do tego między innymi badania amerykańskiego neurobiologa Jaaka Pankseppa, że zabawa, hobby, zainteresowania i pasje są bardzo ważnymi czynnikami kształtowania się osobowości. Badania na zwierzętach pokazały, że te, które wcześniej pozbawiono możliwości zabawy, miały gorzej ukształtowane sieci neuronalne w mózgu odpowiadające za funkcjonowanie społeczne.”

Kształtowanie procesu rozwijania zainteresowań u wychowanków zwłaszcza na początku wymaga atmosfery życzliwości i szacunku. Rola osoby edukującej przypominać może aktora wykazującego się szeroką wyobraźnią, aktywnością i kreatywnością, porywającego ucznia w podróż rozwijającą jego skrzydła. 

Profesor psychologii Antonina Gurycka zwraca również uwagę na to, że łatwiej doprowadza do zainteresowań badawczych ktoś, kto nie tyle co reprezentuje ogromną wiedzę co żywą pasję do poznawania świata.

Podsumowanie

Można powiedzieć, że pasja jest jak „wewnętrzny żar”, dzięki któremu życie nabiera większego sensu, wyrazistości, smaku, wyrywa z butów stagnacji i rutyny. Spala frustracje, zagubienie, smutek i przemienia je w siłę poszerzającą horyzonty naszych życiowych doświadczeń. Stale otwiera nieznane części nas samych, dzięki czemu mimo upływu czasu i wieku, w jakim jesteśmy, wciąż możemy czegoś się uczyć, czuć się szczęśliwi, podekscytowani i spełnieni. 

Jedyny sposób na wykonanie dobrej pracy, to kochanie tego, co się robi.”

-Steve Jobs-

Źródła:

– Joanna Frask Uniwersytet Łódzki, Wzbudzenie pasji młodzieńczych kluczowym zadaniem współczesnej pedagogiki i szansą na harmonijny rozwój społeczeństwa, UNOMIA 2(99)/2020

– Kunat Beata ,Psychologia Wychowawcza, NR 8/2015, 31–41, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii 

– Wywiad Ewy Pągowskiej z Dr n.med. Cezary Żechowski, Laboratorium Psychoedukacji

Bartosz Żuchowski

Ukończyłem Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – mgr sztuki.
Podczas pięcioletnich studiów miałem okazję kształcić się pod okiem specjalistów od sztuki scenicznej (metody aktorskie, impostacja, technika mowy, śpiew, taniec, szermierka, świadomość ciała).
W 2014 roku rozpocząłem swoją pracę jako zawodowy aktor biorący udział w profesjonalnych produkcjach telewizyjnych m.in. film „Wszystko gra” czy serial „Aż po sufit”, „Szadź”, „Na wspólnej”.
Od dziewiątego roku życia praktykuję metody pracy z ciałem takie jak taniec towarzyski, współczesny oraz jazz. Stale poszerzam swoje doświadczenie w tej dziedzinie biorąc udział w różnych warsztatach t.j. „Szkolenie z zastosowania technik terapii tańcem i ruchem w pracy z grupami”, „Jung, Ciało, Ruch”, „ Ruch autentyczny”, „Kontakt improwizacja”.
Od 2016 roku jestem trenerem tańca i świadomej pracy z ciałem w Teatrze Baza.